Operasjoner oktober 2020

Operasjonsdager i oktober utgår dessverre.