Barn

Hos ØNH Legen jobber vi for at alle pasienter skal oppleve behandlingen hos oss mest mulig behagelig. For barn som skal til operasjon har vi laget noen enkle retningslinjer som må følges.

Har du som forelder noen spørsmål i forbindelse med nedenstående retningslinjer må du ta kontakt med oss i god tid før operasjonsdagen.

Forberedelse av barn som skal til operasjon

Inngrepet er lite og kortvarig, og det er svært liten risiko forbundet med operasjon og narkose. Barnet bør være i best mulig form når det kommer til oss og således ikke ha redusert allmenntilstand eller febersykdom.

Som forberedelse til narkosen skal barnet være fastende. Det vil bli lagt inn en venekanyle i en blodåre før narkosen startes.

Nedenfor følger en forklaring om hensikten med disse tiltakene og informasjon om hva foreldrene bør gjøre hjemme før de kommer til operasjon i narkose.

1. FASTE
Dersom noen legges i narkose med full magesekk foreligger det risiko for at mageinnholdet kan komme opp i svelget, og i verste fall renne ned i luftrør og lunger fordi normal breknings- og hosterefleks mangler.

DET ER FORELDRENES ANSVAR AT BARNET MØTER FASTENDE!

• Barnet skal ikke spise de siste 6 timer før operasjonen.
• Barnet skal drikke klar væske som te, vann eller saft inntil 1 time før operasjonen.

2. FORBEREDELSE TIL INNLEGGING AV VENEKANYLE
Innlagt venekanyle gir muligheten for å gi narkose i sprøyteform. Dette gir en rask og behagelig innsovning for barnet. Venekanyle gir også mulighet for å gi andre medisiner under narkosen om det skulle være nødvendig. Innledning av narkose med narkosegass via ansiktsmaske kan brukes hvis nødvendig.

For at innleggelse av venekanyle skal skje smertefritt må foreldrene legge på bedøvelseskremen Emla® eller Tapin over to synlige blodårer på to forskjellige steder. Kremen bør legges på 1 time før kanylen legges inn.

Kanylen legges vanligvis i en blodåre på håndryggen. Det kan være vanskelig å se disse venene hos (små) barn med mye underhudsfett. Da kan andre steder, som f.eks. fotryggen eller undersiden av håndleddet, være et alternativ. Hold et fast grep om barnets arm eller fot slik at blodårene kommer tydelig frem og legg kremen over et sted der årene sees godt. Følg ellers bruksanvisningen som ligger i pakken. Bruk krem. 1 tube á 5 g er unntatt fra reseptplikt. Vær raus med kremen og sett film over. Rett brukt er bedøvelsen meget effektiv, og innleggelsen av venekanylen er så godt som smertefri.

3. VEI BARNET FØR FREMMØTE
Noter resultatet og ta det med til operasjonen.

4. SYKDOMMER – OPERASJONER – MEDIKAMENTER
Anestesilegen må ha kunnskap om andre eller tidligere sykdommer, tidligere operasjoner og bruk av faste medisiner.

5. ETTER OPERASJONEN
Barnet sover normalt ca. 15 minutter etter narkosen. Under oppvåkningen kan barnet noen ganger bli litt urolig. Det må derfor være en av foreldrene tilstede hele tiden. Barnet kan begynne å drikke når det er helt våkent, gir uttrykk for tørste og ikke er kvalm. Når det går greit å drikke kan barnet etter hvert begynne med mat.

NB! DET ER KUN VOKSNE (MAKS. 1) SOM HAR ADGANG TIL OPERASJONSSTUA OG OPPVÅKNINGEN.

Ved adenotomi (behandling/fjerning av falsk mandel) må pasienten av medisinske grunner holde seg i ro i hjemmet i 5 dager etter operasjonen, og ha tilsyn av en voksen person i denne tiden.

Vel møtt!