Høreapparater

Vi vil i samarbeid med deg hjelpe deg å velge det høreapparatet som passer best til dine behov. Tilpassing og optimalisering av høreapparat er en prosess som krever en del av deg. Våre audiografer vil bistå med sin spisskompetanse og brede erfaring slik at denne prosessen blir en positiv opplevelse for deg.

Hvor god nytte du får av høreapparatene avhenger blant annet av alder, grad av nedsatt hørsel, motivasjon og egeninnsats.

Ved tilpassing av høreapparater kreves det flere besøk hos oss. En av våre autoriserte og hyggelige audiografer vil bistå deg gjennnom hele prosessen.

Første besøk

Du vil bli undersøkt av Øre-Nese-Hals-Spesialist Ketil W. Skjøstad og det vil bli foretatt en måling av hørselen din av en av våre autoriserte audiografer.

Andre besøk

Vi bestemmer i fellesskap hvilket høreapparat som er aktuelt for deg. Her kan det være mange forskjellige momenter som vi må ta hensyn til slik at det høreapparatet som velges passer deg best.

Tredje besøk

Her vil vi i samarbeid og tett dialog med deg tilpasse høreapparatet som har blitt valgt. Det er her svært viktig at du er delaktig i prosessen slik at du får et høreapparat som er optimalisert nettopp for deg. Vi går igjennom betjening av høreapparatene, daglig vedlikehold, batteribytte etc. Du vil få med deg høreapparatet på hjemlån i minimum én måned.

Fjerde besøk

Normalt sett er dette siste besøk i prosessen med å tilpasse høreapparatene. Vi ønsker her å få høre hvilke erfaringer du har gjort deg i den tiden du har lånt høreapparatene. Hva har fungert? Hva har eventuelt ikke fungert så bra?

Hvis du er fornøyd med høreapparatene får du anledning til å beholde dem. Hvis du derimot ikke er fornøyd kan vi utføre nødvendige justeringer på høreapparatene. Vi vil da utvide lånetiden og avtale nytt besøk.

Dersom det er behov for andre hørselstekniske hjelpemidler kan audiografen sende henvisning til hørselskontakten i ditt distrikt.