Priser

Nedenfor finner du prisliste fra Den Norske Legeforening over egenandeler hos spesialist. Prislisten er gjeldende fra 1. juli 2018 – 30. juni 2019. Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt.

Nedenfor egenandeler finner du informasjon om betalingsbetingelser.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

BeskrivelseKroner
Konsultasjon351,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved fremmøte, tilkalling56,-
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding, rekvisisjon til røntgen eller fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett63,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver55,-
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment (uten samtidig konsultasjon/sykebesøk)50,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

BeskrivelseKroner
Utskrift av journal85,-
Tillegg for konsultasjon ved sykebesøk for pasient uten henvisning170,-
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.62,-
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.93,-
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.131,-
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.177,-
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser, m.v.Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59,-
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes351,-
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad

Betaling

Etter konsultasjon betaler man enten kontant eller med bankkort. Du har også muligheten til å betale senere ved å benytte giro, men vi gjør oppmerksom på at dette vil medføre et girogebyr på kr. 64,-.

Betaling via giro
Det koster å være sent ute med betalingen. Skulle din betaling ikke registreres innen 2.-gangs betalingsvarsel sendes fordringen til inkasso. Dette vil medføre betydelige merkostnader. Det er også praksis at pasienter som har utestående fordringer dessverre ikke kan bestille ny time før fordringen i sin helhet er betalt.