Info

Nedenfor finner du en del praktisk informasjon innen forskjellige emner som mange av våre pasienter har spørsmål om. Du vil blant annet finne informasjon om frikort, egenandeler, dekning av helseutgifter og pasientreiser. I tillegg har vi listet opp noe generell info som også kan være nyttig.

HELFO

HELFO – Helseøkonomiforvaltningen, er en etat underlagt helsedirektoratet. På hjemmesiden til HELFO finner du mye nyttig informasjon, blant annet om dekning av helseutgifter, egenandeler generelt og frikort.

Gå til HELFO.no

Pasientreiser

Pasientreiser – helseforetakenes senter for pasientreiser. Har som oppgave å sikre gode, likeverdige, brukevennlige og effektive løsninger for pasienter og pårørende. På hjemmesiden til Pasientreiser finner du all relevant informasjon vedrørende reiser, blant annet om rettigheter, frikort og egenandeler, dekning av reiseutgifter og rekvisisjon.

Gå til PASIENTREISER.no

Helsebiblioteket

For deg som er over gjennomsnittet interessert i øre-nese-hals. Du vil her finne utfyllende informasjon innen øre-nese-hals. Her vil du også finne en oversikt over tidsskrifter, hjemmesider, databaser, forskning og pasientinformasjon.

Gå til HELSEBIBLIOTEKET.no

AtB

For deg som skal reise med buss i Sør-Trøndelag. På hjemmesiden til AtB finner du informasjon om blant annet rutetider, billettpriser, holdeplasser og hittegods.

Gå til AtB.no

Legeforeningen

Legeforeningen jobber for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer. Masse info for den spesielt interesserte.

Gå til LEGEFORENINGEN.no

Helse Midt-Norge

Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Gå til HELSE-MIDT.no

Luftambulansen

Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.

Gå til LUFTAMBULANSE.no