Sommer 2022

Vi har sommerferie uke 28 – 31

Høreapparatbrukere kan ta kontakt med servicekontoret ved Høresentralen/St Olavs hospital

Timebestilling: 72 57 60 57